Delavnica za dijake/-inje: Prikaz vodikovih vezi na primeru obrambnega mehanizma ribe glenavice

V mesecu maju 2022 so potekale izvedbe delavnic, na katerih je okoli 60 srednješolcev/-k ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovalo izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in primerjali so lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta in razmišljali o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju. Delavnice so v okviru predmeta Didaktika kemije za SŠ II pripravili in vodili bodoči/-e učitelji/-ce kemije, študentje/-ke 2. letnika magistrskega študijskega programa Kemijsko izobraževanje FKKT Univerze v Ljubljani.

Dijaki in dijakinje Gimnazije in šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik so na prvi delavnici raziskovali vpliv vodikovih vezi pri obrambnem mehanizmu ribe glenavice. V žlezah slinavkah rib se nahajata dve vrsti membranskih mešičkov, ki omogočata, da se ob napadu plenilca sprostita dve vrsti proteinov in ob stiku z vodo spremenita v gosto sluz.

Dijaki in dijakinje so preko eksperimentalno-raziskovalnega dela v kemijskem laboratoriju pripravili različne sluzi, pri čemer so ugotavljali, kako količina vode vpliva na izbrane lastnosti sluzi in sicer lepljivost, mokrost, raztegljivost, viskoznost ter gostoto.

Morda vam bo všeč tudi...