Delavnice za dijake/-inje v šolskem letu 2021/2022

V mesecu maju 2022 bodo potekale izvedbe delavnic, kjer bodo dijaki/-nje ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovali izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in primerjali bodo lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta in razmislili o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju. Delavnice bodo v okviru predmeta Didaktika kemije za SŠ II pripravili in vodili bodoči/-e učitelji/-ce kemije, študentje/-ke 2. letnika magistrskega študijskega programa Kemijsko izobraževanje FKKT Univerze v Ljubljani.

Delavnice:

  • Prikaz vodikovih vezi na primeru obrambnega mehanizma ribe glavenice (izvedba 11. 5. 2022, Gimnazija in šolski center Rudolfa Maistra Kamnik)
  • Identifikacija neznanega polimernega vlakna (izvedba 12. 5. 2022, Gimnazija in šolski center Rudolfa Maistra Kamnik)
  • Izdelava umetnega kaviarja (izvedba 18. 5. 2022, I. Gimnazija Celje)

Morda vam bo všeč tudi...