Krog prijateljev in podpornikov

Krog prijateljev


Slovenska znanstvena fundacija

Prof. dr. Vesna Ferk Savec v imenu Centra KemikUm in dr. Edvard Kobal v imenu Slovenske znanstvene fundacije sta 25. aprila 2018 podpisala dogovor o sodelovanju na področju promocije in pospeševanja eksperimentalnega delovanja mladih naravoslovcev ter njihovih učiteljev.

Krog podpornikov

Od leta 2017 naprej je bilo v aktivnosti Centra KemikUm vključeno okoli 860 učencev in 515 dijakov iz 42 osnovnih šol in 17 gimnazij iz različnih krajev po Sloveniji.

Zaradi velikega interesa učencev in učiteljev za obisk naših dejavnosti, Vas vabimo k podpori delovanja in izvedbe dejavnosti Centra KemikUm. Ob našem sodelovanju bomo tako lahko pri bodočih generacijah spodbujali razvoj zanimanja za naravoslovje in prispevali k čim boljši osmislitvi pouka kemije glede na potrebe gospodarstva in lokalnega okolja v skladu s trajnostnim razvojem.

Leto 2021

Od 1. maja 2021 podpiramo nacionalni program za sodelovanje v aktivnostih Science on Stage Europe.

Leto 2019

Majice za udeležence natečaja Centra KemikUm “Periodni sistem elementov – včeraj, danes, jutri”, ki je potekal ob mednarodnem letu periodnega sistema 2019, so omogočili:

Nagrade za najboljše izdelke natečaja pa:

Leto 2018

  • Podpora Roche Slovenia je v mesecu maju 2018 omogočila izvedbo petih KemikUm-ovih delavnic iz vsebinskega sklopa KemikUm forenzik. Delavnic se je udeležilo 92 učencev in dijakov iz različnih koncev Slovenije.
  • Za sladko praznovanje 1. rojstnega dne Centra KemikUm, ki je potekalo 25. aprila 2018, je poskrbela Slaščičarna Center Ivančna Gorica.
  • Nagrade prvega natečaja Centra KemikUm za osnovnošolce in srednješolce “Pomen znanja kemije za naš vsakdan”, ki je potekal marca in aprila 2018, sta omogočila Geoss pustolovski park in Biro opremo Žolnir.

Leto 2017

V okviru internega razpisa za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v študijskem letu 2016/17 Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete smo pridobili finančna sredstva za izvedbo projekta Razvoj in evalvacija modela za povezovanje »šol-univerze-industrije« s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije, kjer je bilo dosedanje delo Centra KemikUm nadgrajeno z razvojem modela sodelovanja med univerzo-šolami-podjetji v partnerstvu z Univerzo v Helsinkih (Unit of Chemistry Teacher Education,  ChemistryLab Gadolin).

Morda vam bo všeč tudi...