Dejavnosti za učence in dijake

Mentorstvo dijaških maturitetnih raziskovalnih nalog BIC LJ

V šolskem letu 2021/2022 sta bili v sklopu Centra KemikUm UL PEF pripravljeni dve teoretično-raziskovalni maturitetni raziskovalni nalogi. Nalogi je pripravilo šest dijakinj tehniške gimnazije iz BIC LJ. Prva, ki so jo pripravile...

Delavnica za dijake/-inje: Izdelava umetnega kaviarja

V mesecu maju 2022 so potekale izvedbe delavnic, na katerih je okoli 60 srednješolcev/-k ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovalo izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in...

Delavnice za dijake/-inje v šolskem letu 2021/2022

V mesecu maju 2022 bodo potekale izvedbe delavnic, kjer bodo dijaki/-nje ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovali izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in primerjali bodo lastnosti...