Znanost na odru Slovenija

Evropska iniciativa Science on Stage je ustanovljena z željo učiteljem omogočati izmenjavo dobrih praks pri poučevanju znanosti, prav tako pa odpira razpravo o (novih) pristopih za izboljšanje kakovosti pri poučevanju naravoslovja, saj se v vseh evropskih državah že kaže pomanjkanje mladih znanstvenikov.

V iniciativi Science on Stage menimo, da je najboljši način spodbujanja šolskih otrok o razmisleku o karieri v znanosti ali v inženirstvu motivacija in izobraževanje njihovih učiteljev. Zato Science on Stage predstavlja za učitelje naravoslovnih predmetov forum za izmenjavo idej in poučevanja jim omogoča dostop do različnih izobraževalnih virov.

 

 

Physics on Science
Začetek Science on Stage sega v leto 1999, ko je EIROforum, združenje evropskih raziskovalnih organizacij s denarno pomočje Evropske komisije ustanovilo Physics on Stage. Prvi festival Physics on Stage je potekal naslednje leto v CERNu v Ženevi. V času prireditve si je več kot 500 učiteljev iz 22 držav izmenjalo izkušnje na sejmu ekspermentov, v delavnicah, različnih predstavah in predstavitvah. Physics on Stage 2 je potekal leta 2002 na Nizozemskem v Noordwijku pri Evropski vesoljski agenciji. Physics on Stage 3 je sledil naslednje leto prav tako v Noordwijku.

Science on Stage
Člani EIROforuma so kmalu spoznali, da pomanjkanje mladih znanstvenikov ni omejeno le na področje fizike, zato se je pobuda razširila na celotno naravoslovje. Physics on Stage so tako preimenovali Science on Stage. Prvi festival je potekal leta 2005, spet v CERNu v Ženevi, drugi pa v letu 2007 v ESRF / ILL v Grenoblu v Franciji. Oblika Science on Stage festivala ostaja nespremenjena. V maju 2008 se je zaključila finančna podpora Evropske komisije. Marca 2009 je pod vodstvom Science on Stage Deutschland 27 sodelujočih evropskih držav soglasno potrdilo, da želijo nadaljevati sodelovanje. Vsi udeleženci so poudarili pomen rednih evropskih festivalov.

V oktobru 2008, je Science on Stage potekal na Uranii v Berlinu s podporo THINKING., iniciativo združenja nemških združenj delodajalcev elektro in kovinskopredelovalne industrije. Naslednji evropski festival Science on Stage je potekal od 16.-19. aprila 2011 na gimnaziji Ørestad v Kobenhavnu pod geslom “Poučevanje naravoslovja: zmaga src in uma”. 350 učiteljev naravoslovja iz vse Evrope je predstavilo svoje najbolj inovativne ideje poučevanja, sodelovalo je na delavnicah in predstavah. Udeleženci so bili izbrani na nacionalnih dogodkih v posameznih državah.


O
rganizacija
Science on Stage je organiziran “od spodaj navzgor”. Osnova je skupnost Science on stage v posamezni državi. Vsaka država ima nacionalni usmerjevalni odbor (National steering comitte- NSC). Odbori sodelujočih držav imajo skupna redna srečanja, izvolijo pa tudi izvršni odbor Science on Stage Europe. Izvršni odbor je podprt z izbranimi strokovnjaki, začasno ga gosti pisarna Science on stage Deutschland v Berlinu. Festival Science on Stage poteka vsaki dve leti kot vrhunec vseh nacionalnih festivalov.

Cilji programa Science on stage so:
– spodbuditi širjenje zanimivih učnih gradiv in pristopov;
– izpostaviti tehnike, katerih cilj je izboljšanje kakovosti poučevanja naravoslovja;
– razširiti evropsko mrežo naravoslovnih učiteljev.

Predvidene slovenske aktivnosti so:
1. promoviranje oglaševanje projekta;
2. opredeliti pobude, ki zajemajo inovativne in učinkovite strategije poučevanja naravoslovja;
3. vključevanje učiteljev, motiviranih za sodelovanje pri projektu;
4. sodelovanje pri Slovenskem festivalu znanosti, kjer je cilj tudi izbrati udeležence evropskega srečanja;
5. podpirati delovanje Science on Stage Europe.

 
Koordinatorica učiteljica – Slovenija: mag. Nika Cebin
Predstojnica Centra KemikUm: prof. dr. Vesna Ferk Savec

Kontak: kemikum@pef.uni-lj.si

 
Naslov Science on Stage Europe
Science on Stage Europe
Science on Stage Deutschland
Poststr. 4 / 5
10178 Berlin
Telefon: 0049 (0) 30 4000 67 40
e-mail: info@science-on-stage.eu
www.science-on-stage.eu
Predsednica izvršilnega odbora: Stefanie Schlunk
 
Sodelujoče države
Avstrija, Belgija, Bolgarija, Kanada, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.