Delavnica za dijake/-inje: Identifikacija neznanega polimernega vlakna

V mesecu maju 2022 so potekale izvedbe delavnic, na katerih je okoli 60 srednješolcev/-k ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovalo izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in primerjali so lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta in razmišljali o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju. Delavnice so v okviru predmeta Didaktika kemije za SŠ II pripravili in vodili bodoči/-e učitelji/-ce kemije, študentje/-ke 2. letnika magistrskega študijskega programa Kemijsko izobraževanje FKKT Univerze v Ljubljani.

Dijaki in dijakinje Gimnazije in šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik so na drugi delavnici raziskovali, kako bi lahko identificirali neznano vlakno glede na njegove morfološke, kemijske in fizikalne lastnosti. Preučili so, kako se vlakno obnaša pri gorenju, izvedli mikroskopiranje za ugotavljanje vzdolžnega videza vlakna, izvedli reakcije nabrekanja in obarvanja z reagenti ipd.

Morda vam bo všeč tudi...