Delavnica za dijake/-inje: Izdelava umetnega kaviarja

V mesecu maju 2022 so potekale izvedbe delavnic, na katerih je okoli 60 srednješolcev/-k ob uporabi vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovalo izbrane kemijske vsebine v povezavi s prepletom človeškega in živalskega sveta. Spoznavali in primerjali so lastnosti različnih materialov iz živalskega sveta in razmišljali o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju. Delavnice so v okviru predmeta Didaktika kemije za SŠ II pripravili in vodili bodoči/-e učitelji/-ce kemije, študentje/-ke 2. letnika magistrskega študijskega programa Kemijsko izobraževanje FKKT Univerze v Ljubljani.

Dijaki in dijakinje I. Gimnazije Celje so na tretji delavnici spoznali sferifikacijo, kot kulinarični postopek izdelave umetnega kaviarja, ki vizualno in teksturno spominja na ribje ikre ter raziskovali, kako uporaba različnih soli pri sferifikaciji vpliva na obliko in trdnost alginatnih sfer.

Morda vam bo všeč tudi...